Trasee turistice

CĂI DE ACCES ŞI PUNCTE DE PLECARE. Principalele căi de circulaţie sînt situate în lungul văii Timişului: drumul naţional numărul 1 şi calea ferată electrificată Bucureşti – Braşov, sectorul Predeal – Braşov, Latura nordica a masivului este mărginită de drumul naţional numărul 1 A care se desface din drumul naţional numărul 1, străbate oraşul Săcele şi se îndreaptă spre Vălenii de Munte, prin pasul Bratocea. In vest se află drumul forestier din lungul Văii Gîrcinului, care prezintă o ramificaţie pe Valea Ramura Mică.Pe aceste importante căi de comunicaţie se găsesc principalele puncte de plecare spre masiv.

Municipiul Braşov (alt. 625 m), situat în nord-vestul Pietrei Mari, este principalul centru economic, soclal-cultural şi turistic al judeţului Braşov (193000 loc.). Din apropierea Uzinelor de autocamioane „Steagul roşu” curse regulate de autobuze se îndreaptă spre Săcele şi Predeal. Lîngă cartierul Dîrste, extremitatea sud-estică a oraşului, la km 160, pe partea stîngă a şoselei este situat un modern camping pe valea Timişului. La circa 1 km spre est, sub clina nord-vestică a Bonlocului, este localizat alt camping.Oraşul Săcele (alt. 685 m), avînd o lungime de peste 8 km, închide întreaga latură nordică a masivului, la contactul cu piemontul Săcele. Cunoscut în trecut pentru tradiţiile păstoritului şi ale meşteşugarilor, oraşul Săcele, format prin contopirea a 7 sate, este în prezent un important centru industrial. Din cartierul vestic al Săcelelor-Baciu porneşte traseul de pe Valea Baciului spre cabana Bolnoc. Din cartierul Turer.es se desface, prin Valea Gîrcinului, traseul spre cabanele Renţea şi Piatra Mare. Din Gîrcin, situat în extremitatea estică a Oraşului, pornesc traseele spre cabana Renţea, pe culme şi prin Valea Gîrcinului, realizîndu-se legătura cu cabana Bolnoc prin Valea Muşatului.Oraşul Predeal, localizat în sud-vestul masivului. În culoarul depresionar al Predealului, la altitudinea de 1 060 m — cea mai mare înălţime dintre oraşele ţării – este o importantă staţiune climaterică şi turistică (7000 loc.). Oraşul include în perimetrul său administrativ şi staţiunile Pîrîu Rece, Timişu de Sus şi Timişu de Jos. De la cabana Cioplea, situată în nord-estul oraşului, pe culmea cu acelaşi nume, pornesc traseele spre vîrful şi cabana Piatra Mare şi spre cabanele Susai şi Renţea.

Staţiunea Timişu de Sus aparţine administrativ oraşuluii Predeal, fiind situată între 800 şi 850 m altitudine, în depresiunea cu acelaşi nume, la contactul munţilor Predealului cu masivul Piatra Mare, Staţiunea este străbătută de drumul naţional nr. 1 şi de calea ferată Bucureşti — Braşov. Din Timişu de Sus porneşte traseul spre cascada Tamina şi în continuare spre vîrful Piatra Mare. Pe Valea Cerbului se poate ajunge în cheile Rîşnoavei şi la cabana Cheia din masivul Postăvaru (marcaj triunghi roşu).

Staţiunea Timişu de Jos aparţine administrativ tot oraşului Predeal, fiind localizată pe Valea Timişului, la altitudinea de 740 m. Prin Timişu de Jos se realizează legătura cu cabanele Postăvaru şi Cristianu Mare.

Trasee catre Cabana Piatra Mare

1. Cabana Dîmbu Morii — Cheile „Şapte scări” — Cabana Piatra Mare
Marcaj: banda galbenă. Durata: 3-3½ ore; Traseu dificil, inaccesibil iarna.

2. Cabana Dîmbu Morii — Prăpastia Ursului — Cabana Piatra Mare — Vîrful Piatra Mare
Marcaj: bandă roşie. Durata: 3½—4 ore; Traseu accesibil tot timpul anului. Din traseul principal se ramifică poteci spre cascada „Şapte scări” şi Şirul Stîncilor.

3. Săcele — Valea Gîrcinului — Cabana Piatra Mare
Marcaj: triunghi galben. Durata: 41/2-5 ore; Traseu inaccesibil iarna.

4. Cabana Bolnoc— Peştera de Gheaţă — Cabana Piatra Mare
Marcaj: banda albastră. Durata: 3—3½ Traseu greu accesibil iarna.

5. Cabana Piatra Mare — Poiana Stînii Pietricica — Cabana Renţea
Marcaj: triunghi albastru. Durata: 3½-4 ore; Traseul nu este accesibil iarna în porţiunea în care trece pe sub Piatra Scrisa.

6. Timişu de Sus — Cascada Tamina — Vîrful Piatra Mare – Cabana Piatra Mare
Marcaj: banda albastra. Durata: 3½—4½ ore; Traseu accesibil tot timpul anului; iarna dificil. Coada Pietrei Mori — cabana Piatra Mare pe ramificaţia spre dreapta care se continuă cu traseul pe sub Piatra Scrisă (Durata: 1 oră).